Thư viện Lạc Hồng
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Ký hiệu xếp giá
332.12NG307V
Dewey
332.12
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả
315tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngân hàng thương mại
Ngày cập nhật
16/04/2012 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); Nghiệp vụ nguồn vốn trong NHTM; Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh; Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán; Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư; Cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác; Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015455  Còn  Rỗi          
100015456  Còn  Rỗi          
100015457  Còn  Rỗi          
100015458  Còn  Rỗi          
100015459  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 934