Thư viện Lạc Hồng
Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Ký hiệu xếp giá
658.404 N5768Q2011
Dewey
658.404
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2011
Mô tả
238tr ; 24 cm
ISBN
2030110000513
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nhà hàng, khách sạn
Ngày cập nhật
16/04/2012 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày các vấn đề quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn: quản lý chi phí; phương pháp chi phí - sản lượng - lợi nhuận cho các quyết định; lập ngân sách vốn và quyết định đầu tư; giới thiệu nghiên cứu dự án khả thi; mục tiêu tài chính và hệ thống thông tin.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015465  Còn  Rỗi          
100015466  Còn  Rỗi          
100015467  Còn  Rỗi          
100015468  Còn  Rỗi          
100015473  Còn  Rỗi          
100016006  Còn  Rỗi          
100016007  Còn  Rỗi          
100016008  Còn  Rỗi          
100016009  Còn  Rỗi          
100016010  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 40