Thư viện Lạc Hồng
Bài tập & bài giải kế toán tài chính: đã sửa đổi và bổ sung theo chế độ kế toán mới nhất

Ký hiệu xếp giá
657.480 76PH105Đ 2012
Dewey
657.480 76
Xuất bản
Tái bản lần 4. - H.: Lao động xã hội, 2012
Mô tả
843tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
16/04/2012 03:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: kế toán vốn bằng tiền; kế toán các khoản ứng trước; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán hoạt động sản xuất phụ; kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp; kế toán kế toán xây lắp; kế toán tiêu thụ thành phẩm; kế toán các khoản phải thu; kế toán các khoản phải trả; kế toán các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng; kế toán bán hàng; kế toán thuế và các khoản phải nộp; kế toán chi phí hoạt động và xá định kết quả kinh doanh; kế toán kinh doanh dịch vụ; kế toán hoạt động đầu tư tài chính dài hạn; kế toán hoạt động đầu tư ngắn hạn; kế toán dự phòng các khoản đầu tư tài chính; kế toán hoạt động tài chính; kế toán hoạt động khác; kế toán nguồn vốn kinh doanh; kế toán lợi nhuận và các quỹ; tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015469  Còn  Rỗi          
100015470  Còn  Rỗi          
100015471  Còn  Rỗi          
100015472  Thất lạc            
100015474  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 338