Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Ký hiệu xếp giá
332.120 76H250TH
Dewey
332.120 76
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả
143tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngân hàng thương mại
Ngày cập nhật
17/04/2012 09:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày thành hai phần: hệ thống bài tập và bài giải; đề thi hết môn. Phần hệ thống bài tập và bài giải, bao gồm các nội dung: tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại; tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh; nghiệp vụ triết khấu và bao thanh toán; tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư; cho thuê tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015495  Còn  Rỗi          
100015496  Còn  Rỗi          
100015497  Còn  Rỗi          
100015498  Còn  Rỗi          
100015499  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 996