Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình pascal

Ký hiệu xếp giá
005.133 07GI-108TR
Dewey
005.133 07
Xuất bản
H.: Thông tin và Truyền thông, 2011
Mô tả
215tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngôn ngữ lập trình, pascal
Ngày cập nhật
17/04/2012 01:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (12KB)
Nội dung cuốn sách gồm những vấn đề sau: các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình pascal; các kiểu dữ liệu đơn giản chuẩn; các khai báo hằng, biến, kiểu, biểu thức và câu lệnh; thủ tục nhập - xuất dữ liệu; kiểu vô hướng liệt kê và kiểu khoảng con; các câu lệnh có cấu trúc; chương trình con; kiểu xâu ký tự; kiểu dữ liệu có cấu trúc; màn hình và chế độ đồ họa; con trỏ và cấu trúc dữ liệu động; tin học ứng dụng trong tính toán. Phần cuối của cuốn sách là một số đề thi tổng hợp để bạn đọc tham khảo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015516  Còn  Rỗi          
100015517  Còn  Rỗi          
100015518  Còn  Rỗi          
100015519  Còn  Rỗi          
100015520  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1066