Bài tập - bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
658.403 076 PH104V
Dewey
658.403 076
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2010
Mô tả
287tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hoạt động kinh doanh
Ngày cập nhật
17/04/2012 02:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm các bài tập và bài giải về các nội dung: lý luạn chung về phân tích và các phương pháp sử dụng; phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh; phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh; phân tích để ra quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh; phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015526  Còn  Rỗi          
100015527  Còn  Rỗi          
100015528  Còn  Rỗi          
100015529  Còn  Rỗi          
100015530  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 492