Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C/C++

Ký hiệu xếp giá
005.133 07 GI-108TR
Dewey
005.133 07
Xuất bản
H.: Thông tin và Truyền thông, 2011
Mô tả
190tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ngôn ngữ lập trình
Ngày cập nhật
17/04/2012 02:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm: giới thiệu C/C++; sử dụng các phép toán của C/C++; sử dụng các lệnh của C/C++; mảng và con trỏ; cấu trúc và vào/ra tệp; kỹ thuật đồ họa trong C/C++; giới thiệu lập trình hướng đối tượng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015536  Còn  Rỗi          
100015537  Còn  Rỗi          
100015538  Còn  Rỗi          
100015539  Còn  Rỗi          
100015540  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1520