Thư viện Lạc Hồng
CEO & quản trị rủi ro

Ký hiệu xếp giá
658.42C205V
Dewey
658.42
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2011
Mô tả
164tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
CEO, quản trị rủi ro
Ngày cập nhật
20/04/2012 09:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: CEO và quản trị rủi ro trong nền kinh tế biến động; quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế biến động; CEO: rủi ro kinh tế vĩ mô cho năm 2011 và 2012; quản lý rủi ro truyền thông trong thời kỳ bùng phát của mạng xã hội; suy nghĩ về doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời kỳ kinh tế biến động; các thất bại tỏng quản lý rủi ro thường gặp và cách phòng tránh; tư vấn quản lý rủi ro trong doanh nghiệp; quản lý rủi ro; tham gia chuỗi cung ứng: con đường nào cho Việt Nam để hạn chế rủi ro; CEO và quản trị rủi ro trong thời kỳ biến động; CEO và uqanr trị rủi ro; CEO và những vấn đề cốt lõi trong quản trị rủi ro; quản trị rủi ro trong kinh doanh bất động sản ở nước ta.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015597  Còn  Rỗi          
100015598  Còn  Rỗi          
100015599  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1878