Thư viện Lạc Hồng
Toán tài chính: hệ thống lý thuyết - bài tập - bài giải

Ký hiệu xếp giá
332.0285 B9321T2
Dewey
332.0285
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2010
Mô tả
230tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/04/2012 10:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: Lãi đơn; Lãi kép; chuỗi tiền tệ; tìa khoản vãng lai; chiết khấu thương phiếu; vay thông thường; trái phiếu; đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; định giá chứng khoán; các công cụ hỗ trợ trong tính toán tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015605  Còn  Rỗi          
100015606  Còn  Rỗi          
100015607  Còn  Rỗi          
100015608  Còn  Rỗi          
100015609  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 487