Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: thiết kế và thực hiện

Ký hiệu xếp giá
001.43 NG527Đ
Dewey
001.43
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2011
Mô tả
593tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nghiên cứu khoa học, kinh doanh
Ngày cập nhật
21/04/2012 08:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1 của sách trình bày tổng quan về nghiên cứu khoa học. Chương 2 giới thiệu cách thức xác định vấn đề nghiên cứu. Chương 3,4 và 5 giới thiệu về phương pháp định tính, định lượng và hỗn hợp. Chương 6 trình bày các phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng. Chương 8 nhắc lại về cơ sở về đo lường, thu thập dữ liệu định lượng và cách thức đo lường khái niệm nghiên cứu. Chương 9 ôn lại một số kiến thức cơ bản dùng trong kiểm định lý thuyết khoa học. Chương 10 và 11 trình bày phương pháp đánh giá độ tin cậy và giá trị thang đo Cronbach alpha và EFA. Chương 12,13,14 và 15 giới thiệu những mô hình thống kê phổ biến dùng để kiểm định lý thuyết khoa học: t-test, ANOVA, hồi qui đơn và bội, ANCOVA, hồi qui đa biến và hồi qui MMR.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015620  Còn  Rỗi          
100015621  Còn  Rỗi          
100015622  Còn  Rỗi          
100015623  Còn  Rỗi          
100015624  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 782