Thư viện Lạc Hồng
Theory of single and multiple interfaces : the method of surface Green function matching

Ký hiệu xếp giá
530.417G2169t 1992
Dewey
530.417
Xuất bản
1. - Singapore; River Edge, N.J.: World Scientific, 1992
Mô tả
498tr ; 23 cm
ISBN
9810208189
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
surface Green function
Ngày cập nhật
24/04/2012 07:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Technical Preliminaries; General Form of the SGFM Method; Matching Analysis for Continuous Systems; Matching for a Discrete System; SGFM for Coupled Interfaces; The Geometry of the Matching Surface; The Full Transfer Matrix and SGFM for Continuous Media; Transfer Matrix and SGFM for Discrete Media; A Miscellany of Problems Related to Matching; A Matching with Envelop Function Model Hamiltonians.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002090  Còn  Rỗi          
200002091  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1111