Thư viện Lạc Hồng
Nonlinear optics and optical physics

Ký hiệu xếp giá
535 K457n 2
Dewey
535
Xuất bản
1. - Singapore; River Edge, N.J.: World Scientific, 1994
Mô tả
viii, 481tr ; 23 cm
ISBN
9810209673
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nonlinear optics, optical physics
Ngày cập nhật
24/04/2012 01:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Interaction of Atoms with Very Intense Fields; Spin-Orbit Interaction of a Photon in an Inhomogeneous Medium; Photoinduced Magnetic Kerr Rotation in Diluted Magnetic Semiconductors; Local Field Corrections in Linear and Nonlinear Optics; Electromagnetic Vacuum Confinement Effects in the Optical Microscopic Cavity; Radiative Renormalization Applied to Strong Field, Resonant Nonlinear Optical Interactions; Prospects for X-Ray Nonlinear Optics; Principal Nonresonant Optical Nonlinearities of Nematic and Isotropic Liquid Crystals; Nonlinear Photonics in Crystalline Organic Multiple Quantum Wells; Ultrafast All-Optical Waveguide Switching; Resonant Phase Conjugation; Photorefractive Nonlinear Optics and Applications; Optical Parametric Oscillators; Generation of Femtosecond Laser Pulses and Application to Nonlinear Optics; The Optics of Porous Glasses; Periodic Alternation, Chaotic Itinerancy and Space-Time Chaos in Optics: Patterns and Topological Defects .
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002100  Còn  Rỗi          
200002101  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 171