Thư viện Lạc Hồng
Trajectories and rays: the path-summation in quantum mechanics and optics: volume 1

Ký hiệu xếp giá
530.12 T7689 1
Dewey
530.12
Xuất bản
1. - Singapore; Teaneck, N.J.: World Scientific, 1990
Mô tả
227tr ; 23 cm
ISBN
9971507811
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quantum mechanics
Ngày cập nhật
24/04/2012 02:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book presents selected topics about the path-integral method in Quantum Mechanics and Optics. Starting from an introduction to the grounds of functional integration theory, the main arguments of quantum and statistical mechanics, where the path-integral method works, are exposed. In particular, the partition function, the concept of instanton, tunneling and dissipative phenomena are analysed. The final section is devoted to selected and solved problems. This volume will be useful to beginners as well as more advanced students and researchers in the field.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002094  Còn  Rỗi          
200002095  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1438