Thư viện Lạc Hồng
Progress in the physics of clusters

Ký hiệu xếp giá
539.6 C55937p 1999
Dewey
539.6
Xuất bản
1. - Singapore: World Scientific, 1999
Mô tả
506tr ; 23 cm
ISBN
9789810236601
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Cluster, Quantum
Ngày cập nhật
25/04/2012 09:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Dusty Plasma and Hot Clusters: Ordered Structures in Low Temperature Dusty Plasmas; Cluster Plasma of Light Source. Clusters Consisting of Polar Molecules: Approaching Water Through Clusters; Influence of Solvation Upon Electron Affinities of Polar Molecules. Metal Clusters: Thermochemistry and Reactivity of Transition Metal Cluster Ions; Shell Structure and Ionization Potentials of Lithium Monoxide Clusters. Theory and Modeling of Clusters: Fullerenes in Solutions; Quantum Chemical Simulation of Non-Regular Covalent Structures.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002108  Còn  Rỗi          
200002109  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 182