Thư viện Lạc Hồng
Under the spell of the gauge principle

Ký hiệu xếp giá
530.143 H778u 19
Dewey
530.143
Xuất bản
1. - Singapore ; New Jersey: World Scientific, 1994
Mô tả
683tr ; 24 cm
ISBN
9810213093
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
gauge principle
Ngày cập nhật
25/04/2012 10:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Renormalization of Gauge Theories; The Renormalization Group; Extended Objects; Instantons; Planar Diagrams; Quark Confinement; Quantum Gravity and Black; Holes; Epilogue.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002110  Còn  Rỗi          
200002111  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 946