Thư viện Lạc Hồng
Composite fermions: a unified view of the quantum Hall regime

Ký hiệu xếp giá
539.721 H4689c 1998
Dewey
539.721
Xuất bản
1. - New Jersey: World Scientific, 1998
Mô tả
491tr ; 23 cm
ISBN
9789812384133
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Composite fermions, quantum Hall
Ngày cập nhật
26/04/2012 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Composite Fermions: Particles of the Lowest Landau Level; The Chern-Simons Fermi Liquid Description of Fractional Quantum Hall States; Fermionic Chern-Simons Field Theory for the Fractional Quantum Hall Effect; Field Theory of the Fractional Quantum Hall Effect; Composite-Fermion Approach to the Edge State Transport; Composite Fermions — Experimental Findings; Ballistic Transport of Composite Fermions in Semiconductor Nanostructures.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002118  Còn  Rỗi          
200002119  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 636