Thư viện Lạc Hồng
Hóa học phân tích định lượng

Ký hiệu xếp giá
545 Ho-L
Dewey
545
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
232tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 03:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phương pháp phân tích định lượng Chương 2: Nhắc lại một số kiến thức cần dùng Chương 3: Cân bằng axít - bazơ Chương 4: Cân bằng phức chất Chương 5: Cân bằng dị thể. Sự tạo thành hợp chất kết tủa và sự hòa tan kết tủa Chương 6: Cân bằng oxi hóa trong dung dịch Chương 7: Cân bằng chiết và phương pháp chiết Chương 8: Phương pháp phân tích k hối lượng Chương 9: Phương pháp phân tích thể tích Chương 10: Phương pháp chuẩn độ axít - bazơ Chương 11: Phương pháp ôxi hóa khử Chương 12: Phương pháp chuẩn độ phức chất Chương 13: Phương pháp chuẩn độ phức chất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002478  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1267