Thư viện Lạc Hồng
Sử thi thần thoại M'Nông: tập 1

Ký hiệu xếp giá
398.209 597 6Đ450H
Dewey
398.209 597 6
Xuất bản
1. - Văn hóa dân tộc, 2012
Mô tả
855tr ; 21 cm
ISBN
9786047001682
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/05/2012 10:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Ở Việt Nam, người M'Nông chủ yếu sinh sống ở Đăk Nông, Bình Phước, Đăk R'Lấp và Lâm Đồng. Từ bao đời nay, trong cộng đồng người M'Nông vẫn lưu truyền một giá trị văn hóa tinh thần quý báu, đó là ot ndrong, là hình thức hát kể các câu chuyện xa xưa của tộc người M'Nông. Ot ndrong có đầy đủ các thuộc tính của một tác phẩm sử thi. Nội dung sách nghiên cứu, trình bày nội dung sử thi của tộc người M'Nông.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015650  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 798