Thư viện Lạc Hồng
Mo lên trời: bài ca đua hồn người chết đến cõi vĩnh hằng

Ký hiệu xếp giá
398.209 597 41H407A
Dewey
398.209 597 41
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2012
Mô tả
651tr ; 21 cm
ISBN
9786046400455
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
văn hóa dân gian, mo, người Mường
Ngày cập nhật
31/05/2012 01:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách sưu tầm, giới thiệu tác phẩm Mo lên trời của dân tộc Mường sống ở tỉnh Thanh Hóa, đây là những bài ca mang tính tín ngưỡng dân gian từ thủa xa xưa và luôn luôn gắn bó, tác động mạnh mẽ, tích cực vào đời sống dân tộc Mường. Về nội dung, bài mo nhằm đưa hồn người chết đến cõi vĩnh hằng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015664  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1300