Thư viện Lạc Hồng
Hoá lý : Giáo trình tập I - Cơ sở nhiệt động lực

Ký hiệu xếp giá
541.36Ho-L
Dewey
541.36
Xuất bản
Tái bản lần I. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
152tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 04:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lựchọc Chương 3: Nhiệt hoá học - Áp dụng nguyên lý thứ nhất vào quá trình hoá học Chương 4: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học Chương 5: Sự kết hợp nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học Chương 6: Hệ một cấu tử
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002510  Còn  Rỗi          
100002511  Còn  Rỗi          
100002512  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1608