Thư viện Lạc Hồng
Hoá lý : Tập I

Ký hiệu xếp giá
541.36Ho-L
Dewey
541.36
Xuất bản
Tái bản lần thứ hai. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
172tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 04:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
PHẦN MỞ ĐẦU: NHIỆT ĐỘNG HỌC : LÝ TUYẾT VÀ CƠ SỞ ỨNG DỤNG Chương 1: Mở đầu Chương 2: NGuyên lý không và nguyên lý I của nhiệt động học Chương 3: Nguyên lý II của nhiệt động học Chương 4: Các thế nhiệt động và các hàm đặc trưng Chương 5: Một số ứng dụng của thế đẳng áp Chương 6: Cân bằng hoá học Chương 7: Nguyên lý III của nhiệt động học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002516  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 915