Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh

Ký hiệu xếp giá
428.02 NG527QU
Dewey
428.02
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
183tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
phiên dịch
Ngày cập nhật
29/10/2012 02:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm có: Các cấp độ và loại hình dịch; tiêu chí, quy tắc, và đạo đức của người phiên dịch; nghe hiểu để dịch; trí nhớ; ghi chép để dịch; từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ; diễn giải và tái diễn đạt; đơn giản hoá; giải thích và dịch tên riêng; kỹ năng trình bày.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015885  Còn  Rỗi          
100015886  Còn  Rỗi          
100015887  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1389