Thư viện Lạc Hồng
Receptor màng tế bào và tác dụng của thuốc

Ký hiệu xếp giá
611 NG527X
Dewey
611
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Y học, 2008
Mô tả
303tr ; 27 cm
ISBN
2001234503402
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bào chế thuốc, dược động học, sinh dược học
Ngày cập nhật
30/10/2012 09:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách được bố cục thành ba phần chính: Phần một: Những nét cơ bản về sinh học màng tế bào; Phần hai: Sinh học phân tử receptor màng tế bào; Phần ba: Receptor màng tế bào và tác dụng của thuốc.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015712  Còn  Rỗi          
100015713  Còn  Rỗi          
100015714  Còn  Rỗi          
100015715  Còn  Rỗi          
100015716  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 671