Thư viện Lạc Hồng
Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm

Ký hiệu xếp giá
616.9D561Đ
Dewey
616.9
Xuất bản
1. - H.: Y học, 2006
Mô tả
247tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Dịch tễ, bệnh đường ruột, bệnh truyền nhiễm đường máu
Ngày cập nhật
30/10/2012 02:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các nội dung: Chương 1. Nhóm các bệnh truyền nhiễm đường ruột; Chương 2. Nhóm các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp; Chương 3. Nhóm các bệnh truyền nhiễm đường máu; Chương 4. Nhóm các bệnh truyền nhiễm lớp bao phủ bên ngoài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015677  Còn  Rỗi          
100015678  Còn  Rỗi          
100015679  Còn  Rỗi          
100015680  Còn  Rỗi          
100015681  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1250