Thư viện Lạc Hồng
Hoá lý : Tập III

Ký hiệu xếp giá
541.36Ho-L
Dewey
541.36
Xuất bản
Tái bản lần thứ hai. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
290tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 04:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tốc độ phản ứng Các phương trình động học Chương 2: Các thuyết về phản ứng cơ bản Chương 3: Phản ứng dây truyền Chương 4: Quang hoá học Chương 5: Phản ứng trong dung dịch Chương 6: Xúc tác đồng thể Chương 7: Động học vỹ mô Chương 8: Xúc tác dị thể
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002518  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1627