Thư viện Lạc Hồng
Hoá lý : Tập IV

Ký hiệu xếp giá
541.36Ho-L
Dewey
541.36
Xuất bản
Tái bản lần thứ hai. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
199tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 04:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: các lý thuyết về chất điện ly Chương 2: Các hiện tượng bất thuận nghịch trong dung dịch chất điện ly Chương 3: các quá trình điện cựuc cân bằng Chương 4: Lớp điện kép và sự hấp phụ trên giang giới hai pha Chương 5: Các cơ sở động học điện hoá học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002519  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1060