Thư viện Lạc Hồng
How to master skills for the TOEFL iBT actual test: reading test book 1

Ký hiệu xếp giá
428.4P988
Dewey
428.4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2008
Mô tả
99tr ; 27 cm
ISBN
12333563
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
toefl, reading
Ngày cập nhật
05/11/2012 08:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Actual Test 01 - Part 1: Ecology, Part 2: Astronomy; Actual Test 02 - Part 1: Anthropology, Part 2: Medical Science; Actual Test 03 - Part 1: American History, Part 2: Astronomy, Part 3: Technology; Actual Test 04 - Part 1: World History, Part 2: Medical Science, Part 3: Animal Behavior; Actual Test 05 - Part 1: Oceanography, Part 2: Music, Part 3: Zoology.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015833  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1146