Thư viện Lạc Hồng
Quản lý và tổ chức y tế: Sách dùng cho các Trường trung học Y tế

Ký hiệu xếp giá
610.6 QU105L
Dewey
610.6
Xuất bản
1. - H.: Y học, 2011
Mô tả
138tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
y tế, điều dưỡng, bệnh viện, cán bộ y tế
Ngày cập nhật
06/11/2012 02:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung: Hệ thống tổ chức ngành y tế và hệ thống tổ chức ngành điều dưỡng Việt Nam. Những quan điểm đường lối cơ bản của Đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đạo đức của người cán bộ y tế. Tổ chức và quản lý y tế cơ sở. Tổ chức và quản lý bệnh viện. Chức trách chế độ quy định đối với người điều dưỡng. Theo dõi và đánh giá hoạt động y tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015747  Còn  Rỗi          
100015748  Còn  Rỗi          
100015749  Còn  Rỗi          
100015750  Còn  Rỗi          
100015751  Còn  Rỗi          
100016763  Còn  Rỗi          
100016764  Còn  Rỗi          
100016765  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 514