Thư viện Lạc Hồng
Hoá lý : Giáo trình tập II - Nhiệt động lực hoá học

Ký hiệu xếp giá
541.36Ho-L
Dewey
541.36
Xuất bản
Tái bản lần I. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
228tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/09/2004 04:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 7: Đặc trưng chung của dung dịch Chương 8: Dung dịch lỏng vô cùng loãng Chương 9: Dung dịch lý tưởng và dung dịch thực Chương 10: Phương pháp hoạt độ Chương 11: Cân bằng hoá học Chương 12: Ảnh hưởnh của nhiệt độ lên cân bằng hoá học. Nguyên lý thứ ba của nhiệt động lực học Chương 13: Nhiệt động lực học thống kê Chương 14: Quy tắc pha giản đồ pha Chương 15: Hiện tượng bề mặt hấp phụ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002513  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1468