Thư viện Lạc Hồng
Hóa sinh: sách đào tạo bác sĩ đa khoa

Ký hiệu xếp giá
612.015NG527NGH
Dewey
612.015
Xuất bản
1. - Y học, 2007
Mô tả
351tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hóa sinh, cấu tạo chất, chuyển hóa chất
Ngày cập nhật
08/11/2012 02:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm ba phần: cấu tạo chất, chuyển hóa chất, hóa sinh mô và cơ quan. Phần cấu tạo chất trình bày về cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất hóa học cơ bản cấu tạo nên cơ thể sống như glucid, lipid ... đồng thời trình bày về cấu trúc và chức năng của enzym. Phần chuyển hóa chất trình bày về sự chuyển hóa các chất cơ bản của sự sống như glucid, lipid, acid amin ..., về sự trao đổi các chất qua màng và sự chuyển hóa và cơ chế tác dựng của hormon. Phần hóa sinh mô và sơ quan trình bày về sự chuyển hóa chất xảy ra ở các mô và cơ quan chủ yếu của cơ thể.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015775  Còn  Rỗi          
100015776  Còn  Rỗi          
100015777  Còn  Rỗi          
100015778  Còn  Rỗi          
100016033  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1138