Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc: dùng cho bác sỹ và dược sỹ tuyến cơ sở

Ký hiệu xếp giá
615H561D
Dewey
615
Xuất bản
Tái bản lần 4. - Y học, 2011
Mô tả
311tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/11/2012 03:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 2 phần. Phần 1. Hướng dẫn điều trị; Phần 2. Hướng dẫn sử dụng thuốc.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015785  Còn  Rỗi          
100015786  Còn  Rỗi          
100015787  Thất lạc            
100015788  Còn  Rỗi          
100016031  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1606