Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn lập - đọc & phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị

Ký hiệu xếp giá
657.3V400V 2011
Dewey
657.3
Xuất bản
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tài chính, 2011
Mô tả
342tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị
Ngày cập nhật
13/11/2012 09:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán; chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán klieen quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp; báo cáo kế toán quản trị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015789  Còn  Rỗi          
100015790  Còn  Rỗi          
100015791  Còn  Rỗi          
100015792  Còn  Rỗi          
100015793  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1757