Thư viện Lạc Hồng
Bài tập & bài giải Kiểm toán đại cương

Ký hiệu xếp giá
657.450 76NG527PH
Dewey
657.450 76
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2010
Mô tả
194tr ; 19 cm
ISBN
5102262217679
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kiểm toán
Ngày cập nhật
13/11/2012 10:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm năm chương: tổng quan về kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; kế hoạch kiểm toán; bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán; báo cáo kiểm toán. Trong mỗi chương đều có phần câu hỏi trắc nghiệm, phần tự luận và phần tình huống. Ngoài ra, sách có một số đề thi mẫu, đề thi chứng chỉ kiểm toán viên cấp nhà nước, và bài giải năm chương.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015804  Còn  Rỗi          
100015805  Còn  Rỗi          
100015806  Còn  Rỗi          
100015807  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1044