Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống thông tin kế toán. T.1

Ký hiệu xếp giá
657.450285H4321.1
Dewey
657.450285
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Mô tả
257tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán
Ngày cập nhật
13/11/2012 03:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 1 Hệ thống thông tin kế toán trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về hệ thống thông tin kế toán; tổ chức dữ liệu trong điều kiện ứng dụng máy tính; bảng dữ liệu, vấn tin; tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện ứng dụng excel; lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết; lập sổ nhật ký; lập sổ chi tiết sổ cái; lập báo cáo tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015784  Còn  Rỗi          
100015812  Còn  Rỗi          
100015813  Còn  Rỗi          
100015814  Còn  Rỗi          
100015929  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1300