Thư viện Lạc Hồng
Quản trị cung ứng

Ký hiệu xếp giá
658.7Đ406TH
Dewey
658.7
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả
491tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị cung ứng, cung ứng vật tư
Ngày cập nhật
16/11/2012 01:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về cung ứng và quản trị cung ứng, vấn đề tổ chức, quy trình nghiệp vụ cung ứng, mua sắm trang thiết bị sản xuất, mua dịch vụ, xác định nhu cầu vật tư và dự báo nhu cầu vật tư, nguồn cung cấp, ứng dụng máy tính và thương mại điện tử trong cung ứng vật tư và đàm phán trong hoạt động cung ứng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015945  Còn  Rỗi          
100015947  Còn  Rỗi          
100015948  Còn  Rỗi          
100015949  Còn  Rỗi          
100015950  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 156