Thư viện Lạc Hồng
Kế toán quản trị

Ký hiệu xếp giá
658.151 1 PH104V 2011
Dewey
658.151 1
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
454tr ; 24 cm
ISBN
2020110000446
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán, chi phí, lợi nhuận, sản phẩm, vốn
Ngày cập nhật
16/11/2012 03:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày tổng quan về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phương pháp tính chi phí theo công việc; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; hệ thống dự toán ngân sách; phân tích biến động chi phí và doanh thu; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận; đánh giá trách nhiệm quản lý; định giá bán sản phẩm; thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn; quyết định vốn đầu tư dài hạn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015808  Còn  Rỗi          
100015809  Còn  Rỗi          
100015810  Còn  Rỗi          
100015811  Còn  Rỗi          
100015940  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1442