Thư viện Lạc Hồng
Kiểm nghiệm thuốc: dùng cho đào tạo dược sĩ trung cấp

Ký hiệu xếp giá
615.1 TR120T
Dewey
615.1
Xuất bản
Tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 2011
Mô tả
247tr ; 27 cm
ISBN
8934994045940
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuốc, dược phẩm, dược học
Ngày cập nhật
24/11/2012 09:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách trình bày đại cương về công tác kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm; Công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn; Phương pháp xử lý số liệu, tính toán và trả lời kết quả kiểm nghiệm; Dung dịch chuẩn, dung dịch non mẫu, thuốc thử, chỉ thị màu thường dùng trong kiểm nghiệm; Một số phương pháp phân tich hóa lý dùng trong kiểm nghiệm; Xác định giới hạn tạp chất trong thuốc và trong dược liệu; Phương pháp chung để xác định một số chỉ số vật lý; Kiểm nghiệm thuốc bột, thuốc cốm; Kiểm nghiệm thuốc viên nang, viên nén; Kiểm nghiệm các dạng thuốc lỏng; Kiểm nghiệm thuốc mỡ, thuốc kem; Kiểm nghiệm thuốc đông dược; Một số phương pháp sinh học trong kiểm nghiệm thuốc. Nội dung thực tập kiểm nghiệm thuốc: Pha dung dịch mẫu, dung dịch chuẩn, thuốc thử; Xác định tạp chất trong thuốc; Xác định chỉ số vật lý của thuốc; Kiểm nghiệm thuốc bột Orezon; Kiểm nghiệm viên nén; Kiểm nghiệm thuốc tiêm Thiamin hydroclorid 2,5%, kiểm nghiệm thuốc tra mắt cloraamphenicol0,4%; Kiểm tra thuốc mỡ tra mắt Tetracylin 1%; Kiểm nghiệm thuốc hoàn nhị thần; Kiểm nghiệm bằng phương pháp vi sinh vật. Ngoài ra, sách có phần phụ lục: Bảng nguyên tử lượng các nguyên tố; Các phản ứng định tính một số ion; Phản ứng màu của các Penicilin và Cephalosporin.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016034  Còn  Rỗi          
100016035  Còn  Rỗi          
100016036  Còn  Rỗi          
100016037  Còn  Rỗi          
100016038  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1453