Thư viện Lạc Hồng
Các thuốc chữa bệnh ngoài da - da liễu - phong

Ký hiệu xếp giá
615.1 TR120S
Dewey
615.1
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Y học, 2006
Mô tả
503tr ; 21 cm
ISBN
2001234500777
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thuốc, bệnh ngoài da, bệnh da liễu, bệnh phong
Ngày cập nhật
27/11/2012 09:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mở đầu cuốn sách hướng dẫn nguyên tắc sử dụng các thuốc chữa bệnh ngoài da, da liễu và giới thiệu những dạng bào chế các thuốc đó. Phần Tân dược trình bày 13 nhóm theo tác dụng trị liệu của từng nhóm, gồm các mục: tên thuốc, thành phần, dạng thuốc, tác dụng, chỉ định, liều dùng, tương tác ... Tiếp theo sách trình bày các thuốc đông dược chữa bệnh ngoài da.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016079  Còn  Rỗi          
100016080  Còn  Rỗi          
100016081  Còn  Rỗi          
100016082  Còn  Rỗi          
100016083  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 553