Thư viện Lạc Hồng
Nhiễm trùng bệnh viên

Ký hiệu xếp giá
614.4 Đ115Đ
Dewey
614.4
Xuất bản
1. - H.: Y học, 2010
Mô tả
151tr ; 21 cm
ISBN
2001234504973
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nhiễm trùng bệnh viện, vi khuẩn, truyền bệnh
Ngày cập nhật
27/11/2012 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dugn sách gồm có: đại cương về dịch tễ học của nhiễm trùng bệnh viện, các phương pháp nghiên cứu trong nhiễm trùng bệnh viện, cơ cấu và vai trò của vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016084  Còn  Rỗi          
100016085  Còn  Rỗi          
100016086  Còn  Rỗi          
100016087  Còn  Rỗi          
100016088  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2055