Thư viện Lạc Hồng
Sinh học đại cương: dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Ký hiệu xếp giá
570 C108V
Dewey
570
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2012
Mô tả
211tr ; 27 cm
ISBN
893994121415
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sinh học, dược
Ngày cập nhật
27/11/2012 02:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày những nội dung sau: cấu trúc của tế bào tiền nhân và tế bào nhân chuẩn, sự vận chuyển vật chất qua màng; quá trình trao đổi chất trong tế bào, enzym, quá trình hô hấp, quang hợp; vật chất di truyền, quá trình sao chép ADN, di truyền nhiễm sắc thể và ngoài nhiễm sắc thể, biến dị; hệ thống phân loại 5 giới của whittaker.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016100  Còn  Đang mượn  nv0000402  Đoàn Thị Tuyết Lê  14/06/2020 
100016099  Còn  Rỗi          
100016101  Còn  Rỗi          
100016102  Còn  Rỗi          
100016103  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 710