Thư viện Lạc Hồng
Nhiệt động lực học kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
541.39Nh-T
Dewey
541.39
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
446tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/09/2004 07:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Một số khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của vật chất ở thể khí Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất vá các quá trình cơ bản của khí lý tưởng Chương 3: Định luật nhiệt động thứ hai Chương 4: Exergy Chương 5: Chất thuần khiết Chương 6: Một số quá trình đặc biệt của khí hơi Chương 7: Không khí ẩm Chương 8: Qaú trình nén khí và hơi Chương 9: Chu trình thiét bị động lựuc hơi nước Chương 10: Chu trình động cơ đốt trong Chương 11: Chu trình Tuabin khí và động cơ phản lực Chương 12: Chu trình máy lạnh và bơm nhiệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002532  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1320