Thư viện Lạc Hồng
Quản lý bệnh viện

Ký hiệu xếp giá
610.6QU105L
Dewey
610.6
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Y học, 2001
Mô tả
815tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bệnh viện
Ngày cập nhật
28/11/2012 03:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm hai phần: Phần bài viết về quản lý bệnh viện của các giáo sư, chuyên gia đã giảng dạy ở trường quản lý y tế và phần các văn bản pháp quy mà người làm công tác quản lý bệnh viện cần đến.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016244  Còn  Rỗi          
100016245  Còn  Rỗi          
100016246  Còn  Rỗi          
100016247  Còn  Rỗi          
100016248  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1399