Thư viện Lạc Hồng
Giải phẫu sinh lý người: dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Ký hiệu xếp giá
612NG527TH
Dewey
612
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Giáo dục, 2012
Mô tả
427tr ; 27 cm
ISBN
8934994121538
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giải phẫu, sinh lý người
Ngày cập nhật
29/11/2012 03:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản, cập nhật về giải phẫu sinh lý người, có 13 chương, mỗi chương gồm: Những đặc điểm cơ bản về cấu tạo giải phẫu của một cơ quan, một hệ cơ quan hay một bộ phận của cơ thể; Hoạt động và điều hòa hoạt động chức năng của cơ thể; Một số rối loạn chức năng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016264  Còn  Rỗi          
100016265  Còn  Rỗi          
100016267  Còn  Rỗi          
100016268  Còn  Rỗi          
100016266  Còn  Đang mượn  113001767  Hà Quang Thắng  08/08/2019 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1658