Thư viện Lạc Hồng
Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành

Ký hiệu xếp giá
615.102 6PH109L
Dewey
615.102 6
Xuất bản
1. - H.: Y học, 2006
Mô tả
162tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
pháp lệnh, y tế, dược
Ngày cập nhật
05/12/2012 10:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm: pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân; nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân; thông tư hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016304  Còn  Rỗi          
100016305  Còn  Rỗi          
100016306  Còn  Rỗi          
100016307  Còn  Rỗi          
100016308  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1246