Thư viện Lạc Hồng
Hóa phân tích: dùng cho đào tạo dược sĩ đại học. T.1

Ký hiệu xếp giá
543 V400TH
Dewey
543
Xuất bản
Tái bản lần 3. - Giáo dục, 2011
Mô tả
274tr ; 27cm
ISBN
8934994047166
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hóa học, phân tích hóa học
Ngày cập nhật
06/12/2012 09:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm các phần sau: Phần I: đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Phần II: phân tích khối lượng và phân tích thể tích về nồng độ dung dịch, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích, phương pháp acid - base, phương pháp oxy hóa -khử, phương pháp kết tủa, phương pháp tạo phức.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016314  Thất lạc            
100016315  Còn  Rỗi          
100016316  Còn  Rỗi          
100016317  Còn  Rỗi          
100016318  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1381