Thư viện Lạc Hồng
Thực vật dược: dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Ký hiệu xếp giá
615.32 TR561TH
Dewey
615.32
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2011
Mô tả
323tr ; 27 cm
ISBN
8934994047159
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thực vật dược
Ngày cập nhật
06/12/2012 10:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm hai phần: hình thái - giải phẫu thực vật và phân loại thực vật. Phần hình thái - giải phẫu thực vật gồm: tế bào thực vật, mô thực vật, cơ quan dinh dưỡng của thực vật bậc cao, sự sinh sản và cơ quan sinh sản của thực vật bậc cao. Phần phân loại thực vật gồm: danh pháp và bậc phân loại thực vật, ngành dương xỉ trần và thủy dương xỉ, ngành rêu, nhóm các nhành quyết, nhành thông, ngành ngọc lan.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016319  Còn  Rỗi          
100016320  Còn  Rỗi          
100016321  Còn  Rỗi          
100016322  Còn  Rỗi          
100016323  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1643