Thư viện Lạc Hồng
Sinh học phân tử: dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Ký hiệu xếp giá
572.8 NG527V
Dewey
572.8
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
219tr ; 27 cm
ISBN
8934980938485
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ADN, ARN, di truyền, gen, dược
Ngày cập nhật
08/12/2012 02:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: nhập môn sinh học phân tử, sao chép ADN, các loại ARN, sự phiên mã và mã di truyền, sinh tổng hợp protein, điều hòa hoạt động gen, bộ gen tế bào nhân thật, đột biến gen, các phương pháp phân tích ADN.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016329  Còn  Rỗi          
100016330  Còn  Rỗi          
100016331  Còn  Rỗi          
100016332  Còn  Rỗi          
100016333  Còn  Rỗi          
100016671  Còn  Rỗi          
100016672  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2355