Thư viện Lạc Hồng
Chuẩn hóa và phong cách ngôn ngữ

Ký hiệu xếp giá
418Ch-N
Dewey
418
Xuất bản
1. - H.: Thông tin khoa học xã hội, 2000
Mô tả
235tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
13/07/2004 10:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : Chuẩn hóa và phong cách ngôn ngữ dưới một cách nhìn của tâm lý - ngôn ngữ học. Những con đường làm giàu từ vựng tiếng Việt. Chuẩn hóa tiếng Việt. Ngôn ngữ thông tin đại chúng - ngôn ngữ chung của Nhật hiện nay. Cảnh huống ngôn ngữ hiện đại và cải cách nhôn ngữ ỡ Trung Quốc. Vấn đề viết hoa danh từ riêng của tiếng Việt và phiên chuyển từ ngữ nước ngoài ra TV trên văn hóa báo chí. Tiếng dân tộc thiểu số với tiếng Việt. Quy hoạch hóa ngôn ngữ ở cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tiếng Anh chuẩn hóa ở Châu Á. Sự phát triển của tiếng Malaysia trong thời kỳ hiện đại. Phần II: Mấy vấn đề về sự phát triển và đối tượng nghiên cứu của phong cách học. Kiểu mẫu điển hình như cấu trúc ngôn ngữ của trường văn bản. Phong cách chính luận như một đơn vị trong hệ thống biến thể chức năng của ngôn ngữ. Sự pha trộn và thâm nhập phong cách chức năng trong chiến lược giao tiếp của hoạt động kinh doanh ở VN hiện nay. Phong cách ngôn ngữ trong quảng cáo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000154  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1151