Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm

Ký hiệu xếp giá
615.1T550M
Dewey
615.1
Xuất bản
1. - H.: Y học, 2004
Mô tả
151tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Gen, lên men, enzym, Protein, Y học, thuốc
Ngày cập nhật
12/12/2012 09:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu về công nghệ sinh học, nguyên liệu cho công nghệ sinh học và một số quá trình công nghệ sinh học phục vụ sản xuất dược phẩm như: kỹ thuật gen, kỹ thuật lên men, kỹ thuật sản xuất enzym.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016364  Còn  Rỗi          
100016365  Còn  Rỗi          
100016366  Còn  Rỗi          
100016367  Còn  Rỗi          
100016368  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1008