Thư viện Lạc Hồng
Ký sinh trùng: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Ký hiệu xếp giá
616.96 NG527Đ
Dewey
616.96
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2012
Mô tả
283tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
ký sinh trùng, dược sĩ
Ngày cập nhật
12/12/2012 09:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày đại cương về các ký sinh trùng truyền thống: Đơn bào, giun sán, động vật chân khớp và vi nấm học. Mỗi loại ký sinh trùng và vi nấm được trình bày theo các nội dung: hình thể học, chu trình phát triển, bệnh học, chẩn đoán, những thuốc dùng để điều trị, các biện pháp phòng ngừa
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100016359  Còn  Rỗi          
100016360  Còn  Rỗi          
100016361  Còn  Rỗi          
100016362  Còn  Rỗi          
100016363  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2060